Kiedy wybrano Lecha Wałęsę na prezydenta RP?

22 Listopada 1990 r.
22 Grudnia 1990 r.
22 Listopada 1995 r.
22 Grudnia 1995 r.
W prze­pro­wa­dzo­nych w dwóch turach w li­sto­pa­dzie i grudniu 1990 wyborach po­wszech­nych Lech Wałęsa został wybrany na urząd Pre­zy­den­ta RP. 22 grudnia 1990 złożył przed Zgro­ma­dze­niem Na­ro­do­wym przy­się­gę pre­zy­denc­ką.

Rozkład odpowiedzi

22 Listopada 1990 r.
22 Grudnia 1990 r.
22 Listopada 1995 r.
22 Grudnia 1995 r.
odpowiedzi
flagUkraina
28%
64%
0%
7%
14
flagStany Zjednoczone
36%
56%
8%
0%
25
flagWielka Brytania
41%
45%
8%
3%
60
flagPolska
41%
38%
13%
5%
3654
flagHolandia
40%
33%
13%
13%
15
flagNieznany
45%
31%
18%
4%
596
flagNiemcy
50%
28%
19%
2%
42

Płeć

men32%
women39%
22 Listopada 1990 r.
47%
36%
22 Grudnia 1990 r.
32%
39%
22 Listopada 1995 r.
16%
17%
22 Grudnia 1995 r.
4%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy wybrano Lecha Wałęsę na prezydenta RP?
4500
37%
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.