Komu Mikołaj Kopernik dedykował swoje dzieło "O obrotach sfer niebieskich"?

Papieżowi Pawłowi III
Galileuszowi
Johannesowi Keplerowi
swoim rodzicom
De re­vo­lu­tio­ni­bus orbium co­ele­stium (pol. O obrotach sfer nie­bie­ski­ch) – dzieło Mikołaja Ko­per­ni­ka, które zawiera wykład he­lio­cen­trycz­nej i he­lio­sta­tycz­nej budowy wszech­świa­ta. Na owe czasy sta­no­wi­ło przewrót w nauce i ów­cze­snym świa­to­po­glą­dzie. W roku 1542 pierwsze dwa arkusze De re­vo­lu­tio­ni­bus wyszły spod prasy dru­kar­skiej. Mikołaj Kopernik wysłał do No­rym­ber­gi napisaną przez siebie przed­mo­wę de­dy­ko­wa­ną pa­pie­żo­wi Pawłowi III. Dzieło ukazało się drukiem w 1543.

Rozkład odpowiedzi

Papieżowi Pawłowi III
Galileuszowi
Johannesowi Keplerowi
swoim rodzicom
odpowiedzi
flagHolandia
63%
9%
9%
18%
11
flagNiemcy
26%
40%
6%
26%
15
flagPolska
25%
35%
11%
27%
864
flagWielka Brytania
17%
30%
17%
34%
23
flagNieznany
15%
43%
11%
29%
132

Płeć

men20%
women29%
Papieżowi Pawłowi III
20%
29%
Galileuszowi
36%
35%
Johannesowi Keplerowi
11%
9%
swoim rodzicom
31%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Komu Mikołaj Kopernik dedykował swoje dzieło "O obrotach sfer niebieskich"?
999
24%

Szczegóły

Autor: Dziadzinjo
Ilustracja: Lara Eakins

Historia

23 stycznia 2017 22:18:48 utworzył Dziadzinjo »
2 czerwca 2017 22:11:26 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.