Komu Mikołaj Kopernik dedykował swoje dzieło "O obrotach sfer niebieskich"?

Papieżowi Pawłowi III
Galileuszowi
Johannesowi Keplerowi
swoim rodzicom
De revolutionibus orbium coelestium (pol. O obrotach sfer niebieskich) – dzieło Mikołaja Kopernika, które zawiera wykład heliocentrycznej i heliostatycznej budowy wszechświata. Na owe czasy stanowiło przewrót w nauce i ówczesnym światopoglądzie. W roku 1542 pierwsze dwa arkusze De revolutionibus wyszły spod prasy drukarskiej. Mikołaj Kopernik wysłał do Norymbergi napisaną przez siebie przedmowę dedykowaną papieżowi Pawłowi III. Dzieło ukazało się drukiem w 1543.
Dziadzinjo
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneastronomiahistoriaMikołaj Koperniknauka

Odpowiedzi według kraju

Papieżowi Pawłowi III
Galileuszowi
Johannesowi Keplerowi
swoim rodzicom
odpowiedzi
flagWielka Brytania
37%
12%
0%
50%
16
flagPolska
27%
34%
11%
26%
1696