Z czego doktoryzował się Mikołaj Kopernik?

astronomii
matematyki
medycyny
prawa kanonicznego
Latem 1503 roku Kopernik obronił doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Ferrarze. Studiował ponadto prawo w Bolonii, medycynę i filologię grecką w Padwie.
smyru
0
Popraw to pytanie
8
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnehistoriaMikołaj Kopernikrenesansznani Polacy

Odpowiedzi według kraju

astronomii
matematyki
medycyny
prawa kanonicznego
odpowiedzi
flagAustralia
6%
12%
18%
62%
16
flagGrecja
21%
14%
14%
50%
14
flagIrlandia
36%
18%
0%
45%
11
flagPolska
23%
8%
23%
44%
5911
flagWielka Brytania
28%
5%
28%
38%
71
flagNiemcy
47%
14%
9%
28%
200
flagStany Zjednoczone
38%
18%
13%
28%
60
flagRosja
40%
14%
17%
28%
35
flagAustria
50%
13%
6%
26%
30
flagUkraina
51%
12%
9%
25%
31
flagBiałoruś
25%
16%
25%
25%
12
flagIndie
47%
21%
8%
21%
23
flagKanada
18%
27%
36%
18%
11
flagSzwajcaria
80%
6%
0%
13%
15