Z czego doktoryzował się Mikołaj Kopernik?

astronomii
630
matematyki
276
medycyny
683
prawa kanonicznego
1312
Latem 1503 roku Kopernik obronił doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Ferrarze. Studiował ponadto prawo w Bolonii, medycynę i filologię grecką w Padwie.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej globalnehistoriaMikołaj Kopernikrenesansznani Polacy
Ilustracja: wikimedia