Komu w Cesarstwie Rzymskim przypisywano oddawanie czci osłu?

Żydom
Chrześcijanom
Gnostykom
Żydom i Chrześcijanom
Onolatria (gr."osioł"+"kult, służba") to zarzut kierowany w starożytności wobec Żydów i chrześcijan, przypisujący im oddawanie czci osłu. Wg Tacyta po wyjściu z Egiptu Izraelici cierpieli na pustyni pragnienie z powodu braku wody pitnej. W chwili zagłady miało ich uratować stado dzikich osłów, które, naprowadziło ich do źródła. Po przybyciu do Ziemi Obiecanej mieli umieścić w przybytku Bożym wizerunek osła i oddawać mu cześć. W II wieku w Cesarstwie rzymskim kult osła zaczęto przypisywać także chrześcijanom.
Ts
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnechrześcijaństwociekawostkihistoriahistoria starożytnareligiestarożytnośćwyznaniaŻydzi

Odpowiedzi według kraju

Żydom
Chrześcijanom
Gnostykom
Żydom i Chrześcijanom
odpowiedzi
flagPolska
22%
14%
20%
42%
440