Kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły. Jak się nazywa?

Podkarpacie
119
Małopolska
198
Górny Śląsk
626
Nie istnieje taka
524
Ziemie Górnego Śląska zajmują część woj. opolskiego i woj. śląskiego. Termin Górny Śląsk pojawił się po raz pierwszy w źródłach w 1478. Obecnie nazwa Górny Śląsk używana jest potocznie, natomiast nie funkcjonuje oficjalnie, na żadnym szczeblu administracji państwowej.
popraw to pytanie
Tefilek
zasięg: raczej globalnegeografiahistoria
Ilustracja: wikimedia