Które dwie rodziny roślin okrytonasiennych rywalizują o miano najliczniejszej gatunkowo wśród roślin wyższych?

storczykowate i wiechlinowate (trawy)
27
liliowate i storczykowate
33
kaktusowate i liliowate
69
storczykowate i astrowate
35
Obecnie nie jest rozstrzygnięte, która z tych dwóch rodzin jest liczniejsza, ze względu na ciągłe zmiany w ich klasyfikacji. Każda z rodzin liczy około 25 tys. gatunków czyli dwa razy więcej od liczby gatunków ptaków oraz cztery razy więcej od liczby gatunków ssaków.
popraw to pytanie
zasięg: raczej globalnebotanikarośliny