Które z tych państw należy do Skandynawii?

Finlandia
1456
Estonia
119
Żadne z powyższych
585
Wszystkie z powyższych
304
Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich. Czasem w nieskandynawskich mediach, biorąc pod uwagę wpływy szwedzkie i duńskie, do Skandynawii zalicza się Islandię, czy nawet niegermańskie kraje, takie jak: Finlandia, Estonia, niekiedy też Łotwa, a nawet Litwa. W samych krajach skandynawskich za Skandynawię uważa się jednak tylko trzy kraje (Dania, Norwegia, Szwecja).
popraw to pytanie
MsBlackbelladonna .
zasięg: raczej globalneEstoniaFinlandiageografiakrajepaństwaSkandynawia
Ilustracja: Les Haines