Który jako jedyny z dowódców Ludowego Wojska Polskiego otrzymał Order Zwycięstwa - najwyższe odznaczenie bojowe Związku Radzieckiego za zasługi w czasie II wojny światowej?

Karol Świerczewski
Michał Rola-Żymierski
Zygmunt Berling
Marian Spychalski
Mar­sza­łek Polski został na­gro­dzo­ny 10 sierpnia 1945 "za wybitne osią­gnię­cia w or­ga­ni­za­cji polskich sił zbroj­nych oraz za pomyślne pro­wa­dze­nie operacji woj­sko­wych Wojska Pol­skie­go w de­cy­du­ją­cej walce prze­ciw­ko wspól­ne­mu wro­go­wi­-na­zi­stow­skim Niemcom"

Rozkład odpowiedzi

Karol Świerczewski
Michał Rola-Żymierski
Zygmunt Berling
Marian Spychalski
odpowiedzi
flagNiemcy
31%
36%
17%
14%
41
flagStany Zjednoczone
36%
36%
18%
4%
22
flagHolandia
30%
30%
30%
7%
13
flagPolska
26%
27%
31%
13%
2599
flagNieznany
21%
24%
35%
18%
490
flagWielka Brytania
40%
15%
28%
15%
60

Płeć

men25%
women32%
Karol Świerczewski
24%
31%
Michał Rola-Żymierski
25%
32%
Zygmunt Berling
35%
23%
Marian Spychalski
14%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który jako jedyny z dowódców Ludowego Wojska Polskiego otrzymał Order Zwycięstwa - najwyższe odznaczenie bojowe Związku Radzieckiego za zasługi w czasie II wojny światowej?
3335
27%

Szczegóły

Autor: CarlosFlintman
Ilustracja: Pat Hawks
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.