Który kraj był rządzony przez Plantagenetów?

Węgry
Francja
Anglia
Hiszpania
Plantageneci – boczna linia drugiej dynastii Andegawenów, wywodzi się od hrabiego Gotfryda V Plantageneta i Matyldy angielskiej. Ich potomkowie panowali w Anglii od 1154 r. Nazwę wzięli od przydomka Gotfryda V.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalne-Angliahistoriahistoria EuropyKrólewskie domy Europykrólowieśredniowieczewładcy

Odpowiedzi według kraju

Węgry
Francja
Anglia
Hiszpania
odpowiedzi
flagAustralia
0%
15%
84%
0%
13
flagPolska
15%
19%
55%
9%
405
flagNiemcy
38%
22%
35%
3%
31