Który Polak był adiutantem Simóna Bolívara, korsarzem, wezyrem i został bohaterem narodowym Persji?

Józef Lex
Izydor Borowski
Paweł Beneke
Antoni Lux
Izydor Borowski jako oficer legionów brał udział w niesławnej interwencji napoleońskiej na Haiti. Po poznaniu Simóna Bolívara został jego adiutantem i generałem, biorąc udział w wojnie wyzwoleńczej ludów Ameryki Południowej. około 1821 przybył do Persji, uzyskał nominację na emira, z czasem na wezyra i dowódcę wojsk operujących przeciwko Afganom i emiratom arabskim. Zreorganizował armię perską na wzór francuski. Poległ jako dowódca wojsk oblegających twierdzę Herat (na zdjęciu).
Sens
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuAmeryka PołudniowahistoriaPersjasławni polacy

Odpowiedzi według kraju

Józef Lex
Izydor Borowski
Paweł Beneke
Antoni Lux
odpowiedzi
flagNiemcy
8%
72%
12%
4%
25
flagWielka Brytania
9%
65%
12%
9%
32
flagPolska
11%
53%
23%
11%
1634