Który z gatunków drzew charakteryzuje się asymetryczną nasadą liścia?

dąb czerwony
brzoza brodawkowata
klon jesionolistny
wiąz szypułkowy
Wiąz szy­puł­ko­wy- liście o kształ­cie elip­tycz­nym lub od­wrot­nie ja­jo­wa­ty­m, naj­szer­sze powyżej środka, długości 6–14 cm, po­dwój­nie pił­ko­wa­ne, na szczycie nagle za­ostrzo­ne. Cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą tego gatunku jest silna asy­me­trycz­ność liści u nasady.

Rozkład odpowiedzi

dąb czerwony
brzoza brodawkowata
klon jesionolistny
wiąz szypułkowy
odpowiedzi
flagNieznany
21%
8%
30%
39%
23
flagPolska
16%
8%
41%
33%
643
flagWielka Brytania
40%
0%
40%
20%
10

Płeć

men37%
women38%
dąb czerwony
11%
17%
brzoza brodawkowata
10%
6%
klon jesionolistny
40%
37%
wiąz szypułkowy
37%
38%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z gatunków drzew charakteryzuje się asymetryczną nasadą liścia?
714
34%

Szczegóły

Autor: muszmen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.