Który z wymienionych pancerników z okresu II wojny, pierwszy poszedł na dno?

HMS Prince of Wales
USS Arizona
Bismarck
Yamato
Arizona została znisz­czo­na podczas Ja­poń­skie­go nalotu na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku, Yamato został za­to­pio­ny przez flotę ame­ry­kań­ską 7 kwietnia 1945 roku. Naj­wcze­śniej zatonął Nie­miec­ki Bi­smarc­k, 27 maja 41 roku. Kilka dni wcze­śniej stoczył on bitwę z bry­tyj­ski­mi HMS "Hood" oraz HMS "Prince of Wales". Ten pierwszy został do­szczęt­nie znisz­czo­ny (prze­ży­ło jedynie 3 ma­ry­na­rzy­), na­to­miast drugi pan­cer­nik chociaż poważnie uszko­dzo­ny zdołał uciec z pola bitwy. Zatonął dopiero w grudniu tego roku trafiony przez ja­poń­skie torpedy.

Rozkład odpowiedzi

HMS Prince of Wales
USS Arizona
Bismarck
Yamato
odpowiedzi
flagNiemcy
25%
18%
46%
6%
32
flagPolska
21%
23%
44%
9%
1222
flagNieznany
22%
29%
38%
8%
85
flagWielka Brytania
35%
25%
32%
3%
28

Płeć

men41%
women45%
HMS Prince of Wales
23%
14%
USS Arizona
26%
32%
Bismarck
41%
45%
Yamato
8%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z wymienionych pancerników z okresu II wojny, pierwszy poszedł na dno?
1425
44%

Szczegóły

Autor: as przestworzy
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.