Który z wymienionych pierwiastków nie został jeszcze odkryty?

Darmstadtium
Ununennium
Nihonium
Protaktyn
Ununennium o symbolu (Uue) to hipotetyczny pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 119. Jeśli zostanie odkryty, będzie pierwszym pierwiastkiem 8 okresu w układzie okresowym. Na podstawie prawa okresowości można wnioskować, że jego właściwości chemiczne mogą być podobne do fransu i cezu. Pierwiastek ten planowano wytworzyć przez bombardowanie tarczy z einsteinu. Eksperyment nie dał pozytywnego wyniku.
Ts
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnechemiaciekawostkinaukaodkryciapierwiastki chemiczne

Odpowiedzi według kraju

Darmstadtium
Ununennium
Nihonium
Protaktyn
odpowiedzi
flagPolska
22%
38%
19%
18%
581