Który z wymienionych pierwiastkow nie nalezy do metali szlachetnych:

Platyna
Ruten
Srebro
Lantan
Lantan nie należy do metali szla­chet­nych Wy­ste­pu­je w sre­brzy­sto­bia­łym kolorze, jest miękki i kowalny. Utlenia się na po­wie­trzu, rozkłada wodę, roz­pusz­cza się w kwasach z wy­jąt­kiem stę­żo­ne­go kwasu siar­ko­we­go. Sto­so­wa­ny jest jako dodatek do stali, do stopów glinu i miedzi. Tlenek lantanu służy do wyrobu szkieł optycz­nych.

Rozkład odpowiedzi

Platyna
Ruten
Srebro
Lantan
odpowiedzi
flagPolska
4%
29%
4%
61%
979
flagNieznany
4%
31%
12%
52%
48
flagIndie
2%
31%
18%
47%
44
flagStany Zjednoczone
3%
45%
4%
45%
61
flagWielka Brytania
6%
37%
12%
43%
16

Płeć

men62%
women66%
Platyna
3%
2%
Ruten
25%
26%
Srebro
8%
4%
Lantan
62%
66%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Welche dieser Elemente gehören nicht zu den Edelmetallen?
0
0%
flag
Który z wymienionych pierwiastkow nie nalezy do metali szlachetnych:
1093
60%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Michael Mandiberg
Czytaj więcej: wikipedia Lantan
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.