Kto użył jako pierwszy nazwy 'atlas' na określenie zbioru map?

Abraham Orteliusz
Klaudiusz Ptolemeusz
Gerhard Merkator
Eugeniusz Romer
Nazwę atlas wpro­wa­dził kar­to­graf fla­mandz­ki - Mer­ka­to­r, który nazwał tak zbiór map wydany w latach 1585 - 1595. Za pierwsze atlasy uważa się zbiory map opra­co­wa­ne przez Klau­diu­sza Pto­le­me­usza w II w n.e. W 1570 r. Abraham Or­te­liusz wydał 1-szy no­wo­żyt­ny atlas geo­gra­ficz­ny, zaś Eu­ge­niusz Romer zasłynął jako twórca skali barw na mapach hip­so­me­trycz­nych.

Rozkład odpowiedzi

Abraham Orteliusz
Klaudiusz Ptolemeusz
Gerhard Merkator
Eugeniusz Romer
odpowiedzi
flagPolska
14%
45%
25%
14%
612
flagNieznany
15%
43%
22%
18%
66

Płeć

men21%
women32%
Abraham Orteliusz
14%
14%
Klaudiusz Ptolemeusz
48%
38%
Gerhard Merkator
21%
32%
Eugeniusz Romer
15%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto użył jako pierwszy nazwy 'atlas' na określenie zbioru map?
731
25%

Szczegóły

Autor: AdamsUSA
Ilustracja: Nick Doty
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.