Kto w 1740 r. założył w Warszawie uczelnię wyższą dla bogatej szlachty Collegium Nobilium?

Stanisław Staszic
Hugo Kołłątaj
Stanisław Konarski
Stanisław August Poniatowski
Collegium Nobilium to szkoła posiadająca charakter uczelni wyższej założona w 1740 r. w Warszawie przez pijara Stanisława Konarskiego. Była przeznaczona dla synów magnackich i bogatej szlachty. Jej zadaniem było kształcenie młodego pokolenia Polaków w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za losy kraju i wychowywanie uczniów na przyszłą elitę społeczeństwa.
Anonim
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuedukacjahistoria PolskiWarszawa

Odpowiedzi według kraju

Stanisław Staszic
Hugo Kołłątaj
Stanisław Konarski
Stanisław August Poniatowski
odpowiedzi
flagPolska
13%
20%
39%
26%
703