Kto w 1773 r. został pierwszym przewodniczącym Komisji Edukacji Narodowej (KEN)?

Adam Czartoryski
Ignacy Massalski
Hugo Kołłątaj
Julian Ursyn Niemcewicz
Komisja Edukacji Narodowej (KEN) była pierwszą w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty. Została powołana przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwszym prezesem został biskup Ignacy Massalski. Głównym inicjatorem i architektem powstania Komisji był Hugo Kołłątaj.
erzac
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneedukacjahistoriahistoria Polskinaukaoswiata

Odpowiedzi według kraju

Adam Czartoryski
Ignacy Massalski
Hugo Kołłątaj
Julian Ursyn Niemcewicz
odpowiedzi
flagPolska
18%
21%
45%
12%
493