Kto założył słynną bibliotekę w Niniwie?

Hammurabi
966
Asarhaddon
244
Asurbanipal
559
Aszur-uballit II
294
Asurbanipal założył ogromną bibliotekę w Niniwie w 7 wieku p.n.e. (zwaną bibilioteką Asurbanipala), gromadząc całą ówczesną wiedzę. Została ona odkopana w roku 1849, niestety większość tabliczek zniszczono podczas prac i transportu do Londynu. Wśród zachowanych do dnia dzisiejszego tekstów znajdują się fragmenty najstarszej znanej księgi alchemicznej, tam też odnaleziony został słynny epos o Gilgameszu. Według przekazów, to właśnie ta biblioteka zainspirowała Aleksandra Wielkiego do stworzenia własnej, co zrealizował potem w Aleksandrii jego przyjaciel Ptolemeusz.
popraw to pytanie
Mariusz Salamon
zasięg: raczej globalnehistoria
Ilustracja: Ricardo