Której z poniższych profesji nie uprawiał Mikołaj Kopernik?

ksiądz
taktyk wojenny
lekarz
tłumacz
Mikołaj Kopernik nie był księ­dzem. Nigdy nie przyjął wyższych święceń ka­płań­skich. Był wpraw­dzie ka­no­ni­kiem ka­pi­tu­ły, ale bez prawa od­pra­wia­nia mszy świę­tych. Mikołaj Kopernik był za to re­ne­san­so­wym po­li­hi­sto­re­m: poza astro­no­mią zajmował się ma­te­ma­ty­ką, prawem, eko­no­mią, stra­te­gią woj­sko­wą, astro­lo­gią, był także lekarzem oraz tłu­ma­czem.

Rozkład odpowiedzi

ksiądz
taktyk wojenny
lekarz
tłumacz
odpowiedzi
flagHolandia
50%
30%
0%
20%
20
flagUkraina
50%
20%
10%
20%
20
flagStany Zjednoczone
46%
28%
3%
21%
32
flagNiemcy
45%
28%
4%
20%
81
flagFrancja
41%
16%
16%
25%
12
flagWielka Brytania
36%
42%
5%
16%
116
flagDania
35%
35%
0%
28%
14
flagPolska
33%
33%
6%
25%
5514
flagNorwegia
30%
30%
0%
40%
10
flagKanada
30%
30%
0%
40%
10
flagNieznany
29%
37%
6%
27%
655

Płeć

men29%
women28%
ksiądz
29%
28%
taktyk wojenny
35%
38%
lekarz
7%
7%
tłumacz
27%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Której z poniższych profesji nie uprawiał Mikołaj Kopernik?
6616
33%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: Margaret Maloney
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.