Liczb wymiernych jest tyle samo co:

liczb naturalnych.
liczb rzeczywistych.
liczb zespolonych.
Wszystkie odpowiedzi są poprawne.
W ma­te­ma­ty­ce jest nie­skoń­cze­nie wiele rodzajów nie­skoń­czo­no­ści. Pomimo tego, że pomiędzy każdymi dwiema liczbami cał­ko­wi­ty­mi znajduje się nie­skoń­cze­nie wiele liczb wy­mier­ny­ch, liczb wy­mier­nych jest tyle samo co na­tu­ral­nych. Jest tak, ponieważ między tymi zbiorami istnieje bi­jek­cja. Nie­skoń­czo­ność ta jest naj­mniej­szą z nie­skoń­czo­no­ści, nazywana nie­skoń­czo­no­ścią prze­li­czal­ną. Z kolei liczb rze­czy­wi­stych lub ze­spo­lo­nych jest znacznie więcej - to tzn. nie­skoń­czo­ność nie­prze­li­czal­na.

Rozkład odpowiedzi

liczb naturalnych.
liczb rzeczywistych.
liczb zespolonych.
Wszystkie odpowiedzi są poprawne.
odpowiedzi
flagPolska
21%
22%
10%
45%
397
flagNieznany
12%
24%
12%
50%
50

Płeć

men21%
women26%
liczb naturalnych.
21%
26%
liczb rzeczywistych.
21%
33%
liczb zespolonych.
13%
8%
Wszystkie odpowiedzi są poprawne.
42%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Liczb wymiernych jest tyle samo co:
473
20%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Moc zbioru
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.