Na ile istotnie różnych sposobów da się posadzić 9 drzew w sadzie tak, aby na prostej wyznaczonej przez dowolne 2 drzewa znajdowało się co najmniej jeszcze jedno drzewo?

nie da się
1
3
nie wiadomo
Jedynym roz­wią­za­niem jest po­sa­dze­nie drzew w jednym rzędzie. Nie da się posadzić drzew w żaden inny sposób, by speł­nio­ny był warunek. Udo­wod­nie­nie nie ist­nie­nia innego sposobu po­sa­dze­nia drzew zajęło ma­te­ma­ty­kom ponad 100 lat. Problem po­cząt­ko­wo był znany jako "problem sadu". Roz­wią­za­nie tego problemu nazywa się "twier­dze­niem Sy­lve­ste­ra­-Gal­la­i" (an­giel­ski ma­te­ma­tyk James Sy­lve­ster zma­te­ma­ty­zo­wał problem, a wę­gier­ski ma­te­ma­tyk Tibor Gallai udo­wod­nił to twier­dze­nie w 1944 roku). Obecnie znanych jest kilka dowodów tego twier­dze­nia.

Rozkład odpowiedzi

nie da się
1
3
nie wiadomo
odpowiedzi
flagPolska
11%
22%
48%
16%
314
flagNieznany
29%
18%
29%
16%
37

Płeć

men18%
women30%
nie da się
17%
10%
1
18%
30%
3
46%
53%
nie wiadomo
17%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na ile istotnie różnych sposobów da się posadzić 9 drzew w sadzie tak, aby na prostej wyznaczonej przez dowolne 2 drzewa znajdowało się co najmniej jeszcze jedno drzewo?
387
21%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.