Nauka o pochodzeniu człowieka to?

Antropogeneza
Paleontologia
Archeologia
Antropologia
Antropogeneza pochodzenie– filogeneza człowieka, czyli pochodzenie, droga rozwojowa i procesy biologiczne, które doprowadziły do powstania anatomicznie nowoczesnego człowieka rozumnego (Homo sapiens), wyjaśniane na gruncie teorii ewolucji w oparciu o osiągnięcia antropologii, filogenetyki molekularnej i antropolingwistyki.
Marko1
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneantropogenezaczłowiekewolucjaPaleoantropologia
Quiz ewolucjaQuiz człowiek
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

Antropogeneza
Paleontologia
Archeologia
Antropologia
odpowiedzi
flagPolska
46%
5%
2%
45%
380