Pierwszą kobietą, która oficjalnie ukończyła Maraton Bostoński, była ...

Ginny Collins
Valerie Rogosheske
Sara Mae Berman
Kathrine Switzer
Do­kład­nie 50 lat temu w 1967 r. Kathrine Switzer prze­ko­na­ła świat, że kobiety też mogą przebiec 42 ki­lo­me­try i 195 metrów. Ofi­cjal­nie prawo do startu w ma­ra­to­nie bo­stoń­skim (naj­star­szym na świecie) mieli wy­łącz­nie męż­czyź­ni. Kathrine zapisała się na listę startową jako K. V. Switzer. Dotarła na metę po 4 go­dzi­nach 20 minutach i została pierwszą kobietą w hi­sto­rii, która ukoń­czy­ła maraton bo­stoń­ski z ofi­cjal­nym numerem star­to­wym (261).

Rozkład odpowiedzi

Ginny Collins
Valerie Rogosheske
Sara Mae Berman
Kathrine Switzer
odpowiedzi
flagNieznany
25%
15%
15%
45%
20
flagPolska
18%
18%
28%
33%
359

Płeć

men31%
women42%
Ginny Collins
20%
12%
Valerie Rogosheske
17%
12%
Sara Mae Berman
30%
31%
Kathrine Switzer
31%
42%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pierwszą kobietą, która oficjalnie ukończyła Maraton Bostoński, była ...
253
33%

Szczegóły

Autor: Tschuka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.