Powstanie styczniowe. Która to data:

1861
1862
1863
1864
Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane.
Wojciech Marciniak
0
Popraw to pytanie
2
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnehistoriahistoria PolskiPowstanie Styczniowe

Odpowiedzi według kraju

1861
1862
1863
1864
odpowiedzi
flagPolska
16%
0%
80%
3%
31