Z jakiej pieśni to fragment: "Na to wszystkich jedne głosy: Dosyć tej niewoli mamy Racławickie Kosy, Kościuszkę, Bóg pozwoli”?

Pieśń podczas bitwy pod Racławicami
1199
Mazurek Dąbrowskiego
567
Rota
235
Boże coś Polskę
278
Fragment Mazurka Dąbrowskiego. W szóstej zwrotce (w rękopisie) Józef Wybicki nawiązał do Tadeusza Kościuszki, zwycięskiego dowódcy z bitwy pod Racławicami w czasie powstania w 1794 r. Wyraził również ufność w Opatrzność Bożą.
popraw to pytanie
PK
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoriahistoria Polski
Ilustracja: wikimedia