Słowo "filia" pochodzi z łaciny. Co oznacza dosłownie?

kramik
277
pomocnik
809
spółka
1438
córka
3143
Choć słowo "filia" oznacza dosłownie córkę, to nie należy mylić filii danego przedsiębiorstwa ze spółką zależną (zwaną często spółką-córką).
popraw to pytanie
dziadek
zasięg: raczej specyficzne dla językaetymologiakulturałacinaprawo