To jeden z najbardziej rozpoznawalnych ostańców wapiennych w Polsce i cenne geostanowisko. Ta charakterystyczna skała w przeszłości była różnie nazywana, a z każdą nazwą wiązała się legendą. Jej właściwa nazwa to:

A. Okiennik Wielki
B. Święty Kamień
C. Chybotek
D. Maczuga Herkulesa
Maczuga Herkulesa– jest zbudowana z twardych wapieni skalistych. Powstała w wyniku krasowej działalności wód. Jej wysokość wynosi około 25 m. Znajduje się w Pieskowej Skale na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. Skała stanowi cenne geostanowisko, czyli obiekt przyrody nieożywionej ważny z punktu widzenia zachowania georóżnorodności oraz nauki. PIG-PIB prowadzi Centralny Rejestr Geostanowisk Polski (CRGP) https://cbdgportal.pgi.gov.pl/geostanowiska.
Anita Starzycka
0
Popraw to pytanie
8
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuGeoróżnorodność
Quiz Georóżnorodność
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

A. Okiennik Wielki
B. Święty Kamień
C. Chybotek
D. Maczuga Herkulesa
odpowiedzi
flagPolska
2%
3%
2%
91%
142