„Kanał Augustowski - Augustowskie Sandry" to nazwa projektu geoparku, który ma szansę powstać w regionie Puszczy Augustowskiej. Park ma chronić georóżnorodność związaną z:

A. Występowaniem form krajobrazu polodowcowego
B. Dolinami krasowymi występującymi w tym rejonie
C. Występowaniem unikalnych torfowisk rzecznych
D. Obecnością wielu niezbadanych jaskiń
Geopark ten jest projektowany na obszarze Równiny Augustowskiej i ma chronić formy krajobrazu pochodzenia lodowcowego, m.in. rynny jezior przekształcone w niecki wytopiskowe, wzgórza kemów i ozów, formy szczelinowe oraz wydmy pochodzenia eolicznego. W okolicy projektowanego geoparku znajdują się także liczne atrakcje kulturowe i turystyczne na czele z Kanałem Augustowskim i rzeką Czarną Hańczą tak lubianą przez kajakarzy. fot. Katarzyna Pochocka (PIG-PIB)
Anita Starzycka
0
Popraw to pytanie
8
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuGeoróżnorodność
Quiz Georóżnorodność
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

A. Występowaniem form krajobrazu polodowcowego
B. Dolinami krasowymi występującymi w tym rejonie
C. Występowaniem unikalnych torfowisk rzecznych
D. Obecnością wielu niezbadanych jaskiń
odpowiedzi
flagPolska
51%
11%
27%
9%
110