Średnia szybkość przemieszczania się ruchomych wydm w Słowińskim Parku Narodowym wynosi:

A. mniej niż 0,5 m/rok
B. 5-10 m/rok
C. 50-100 m/rok
D. powyżej 500 m/rok
Ruchome wydmy na terenie Słowińskiego Parku Narodowego ukształtowały się w wyniku akumulacyjnych procesów eolicznych. Powstały w młodszym holocenie (ok. 4 500 lat temu) i tworzą się do dziś. Wydmy przemieszczają się zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru, z zachodu na wschód ze średnią prędkością od 5 do 10 m/rok, a w szczególnie wietrznych latach do 20 m/rok. Wysokość najwyższej z wydm ruchomych, najbardziej wysuniętej na wschód - wydmy Łąckiej, wynosi około 40 m.
Anita Starzycka
0
Popraw to pytanie
6
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuGeoróżnorodność
Quiz Georóżnorodność
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

A. mniej niż 0,5 m/rok
B. 5-10 m/rok
C. 50-100 m/rok
D. powyżej 500 m/rok
odpowiedzi
flagPolska
20%
53%
19%
6%
145