W jakim kraju urodziła się Maria Skłodowska-Curie?

Polska
Anglia
Francja
Holandia
Maria Skło­dow­ska­-Cu­rie urodziła się 7 li­sto­pa­da w 1867 roku w War­sza­wie w rodzinie na­uczy­ciel­skiej. Wy­je­cha­ła na studia do Paryża na za­pro­sze­nie starszej siostry Bro­ni­sła­wy, nie mogąc kon­ty­nu­ować nauki w kraju. We Francji poznała swego męża Piotra Curie.

Rozkład odpowiedzi

Polska
Anglia
Francja
Holandia
odpowiedzi
flagWielka Brytania
93%
0%
6%
0%
15
flagNieznany
85%
0%
14%
0%
95
flagPolska
82%
0%
15%
0%
849
flagNiemcy
76%
0%
23%
0%
13

Płeć

men79%
women85%
Polska
79%
85%
Anglia
0%
0%
Francja
19%
14%
Holandia
0%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakim kraju urodziła się Maria Skłodowska-Curie?
937
82%

Szczegóły

Autor: MrPavelstro
Ilustracja: wikimedia

Historia

18 czerwca 2017 11:30:30 utworzył MrPavelstro »
6 września 2017 16:09:16 zmienił smyru »
6 września 2017 10:14:15 zmienił angie_zelik »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.