W którym roku został wprowadzony symbol "i", jako oznaczenie pierwiastka z -1?

1555
208
1666
659
1777
1161
1888
658
Potrzeba używania w obliczeniach pierwiastka z -1 pojawiała się w matematyce już co najmniej w XVI wieku, np. w pracach Rafaela Bombelliego. Literę "i" jako oznaczenie pierwiastka z -1 zaproponował Leonhard Euler w roku 1777. Później, począwszy od roku 1801, oznaczenie to rozpropagował Carl Friedrich Gauss. Obecnie jest to najbardziej powszechnie stosowany symbol jednostki urojonej.
popraw to pytanie
Bonawentura
zasięg: raczej globalnegeometriahistorialiczbymatematyka