W którym z tańców latynoamerykańskich wykonywane jest charakterystyczne bardzo wysokie podnoszenie kolan?

Rumba
Cha-cha
Samba
Jive
Jive jest tańcem, w którym "główną rolę" od­gry­wa­ją nogi tan­ce­rzy. Nawet w samym kroku pod­sta­wo­wym do jive'a wy­stę­pu­je bardzo silne uno­sze­nie kolan, przy jed­no­cze­snym po­chy­la­niu tułowia do przodu (tak jakby ktoś uderzył z całej siły tancerza w brzuch), na od­po­wied­nie akcenty melodii. Wiele figur jive'a także wy­ko­rzy­stu­je tak silne uno­sze­nie kolan, jak również mocne wykopy nogami.

Rozkład odpowiedzi

Rumba
Cha-cha
Samba
Jive
odpowiedzi
flagPolska
15%
19%
11%
53%
308
flagNieznany
16%
11%
27%
44%
18

Płeć

men45%
women63%
Rumba
21%
10%
Cha-cha
17%
14%
Samba
15%
10%
Jive
45%
63%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W którym z tańców latynoamerykańskich wykonywane jest charakterystyczne bardzo wysokie podnoszenie kolan?
353
51%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Ailura
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.