W którym okresie żyły najwieksze zwierzęta w historii Ziemi?

w jurze
w triasie
w kredzie
w czwartorzędzie (teraz)
Osią­ga­ją­cy 190 ton płetwal błękitny jest naj­więk­szym znanym zwie­rzę­cie­m, jakie kie­dy­kol­wiek żyło na Ziemi. Naj­więk­sze di­no­zau­ry znane z kom­plet­nych szkie­le­tów osiągały 23-37 ton. Istniały także dużo większe gatunki di­no­zau­ró­w, jednak znane są jedynie z po­je­dyń­czych kości, trudno więc osza­co­wać ich możliwą wagę. Jest jednak mało praw­do­po­dob­ne, by zbliżyły się roz­mia­ra­mi do płe­twa­la.

Rozkład odpowiedzi

w jurze
w triasie
w kredzie
w czwartorzędzie (teraz)
odpowiedzi
flagSzwajcaria
27%
0%
0%
72%
11
flagHolandia
33%
2%
2%
61%
36
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
25%
10%
5%
60%
20
flagSzwecja
26%
10%
5%
57%
19
flagWłochy
35%
7%
3%
53%
28
flagGrecja
30%
15%
0%
53%
13
flagAustria
18%
9%
27%
45%
11
flagWielka Brytania
37%
11%
10%
40%
156
flagStany Zjednoczone
35%
10%
17%
36%
187
flagNiemcy
34%
10%
19%
34%
101
flagPolska
41%
11%
14%
32%
6241
flagNorwegia
62%
6%
0%
31%
16
flagIndie
64%
4%
6%
26%
50
flagFrancja
46%
13%
20%
20%
15
flagUkraina
58%
17%
0%
17%
17
flagNieznany
49%
15%
21%
13%
379
flagRosja
61%
5%
22%
11%
18
flagIrlandia
45%
35%
15%
5%
20

Płeć

men29%
women30%
w jurze
43%
42%
w triasie
11%
13%
w kredzie
15%
13%
w czwartorzędzie (teraz)
29%
30%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Tony Alter
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.