W którym roku odbyły się w Polsce pierwsze po upadku komunizmu w pełni wolne wybory parlamentarne?

w 1989 roku
1684
w 1990 roku
1581
w 1991 roku
1422
w 1992 roku
354
W czerwcu 1989 roku, skutkiem postanowień Okrągłego Stołu, odbyły się częściowo wolne wybory, w których opozycja uzyskać mogła tylko 35% mandatów w Sejmie. Za to pierwsze w pełni demokratyczne wybory odbyły się we wrześniu 1991 roku, po skróceniu kadencji parlamentu przez prezydenta Wałęsę.
popraw to pytanie
Martinuss
zasięg: raczej globalnehistoria PolskipolitykaXX wiek
Ilustracja: Anna Woźniak