Z jakich owoców wytwarza się popularny szwedzki przysmak - dżem lingonsylt?

Z maliny moroszki
Z borówki brusznicy
Z morwy czerwonej
Z czerwonej porzeczki
Kla­sycz­ny i naj­bar­dziej po­pu­lar­ny dżem szwedzki wyrabia się z borówki brusz­ni­cy. Jest on wy­ko­rzy­sty­wa­ny do sma­ro­wa­nia kanapek, prze­ką­se­k, a także jako dodatek do mięs. Jest prze­pysz­ny również sam w sobie. Z morwy czer­wo­nej nie wyrabia się dżemów, z czer­wo­nej po­rzecz­ki nie są po­pu­lar­ne w Skan­dy­na­wii; na­to­miast szwedzki dżem z maliny moroszki (która nie jest tam objęta ochroną) nosi nazwę Sylt Hjor­tron.

Rozkład odpowiedzi

Z maliny moroszki
Z borówki brusznicy
Z morwy czerwonej
Z czerwonej porzeczki
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
46%
25%
28%
28
flagNiemcy
7%
46%
23%
23%
13
flagPolska
8%
33%
31%
25%
1675
flagNieznany
8%
25%
33%
31%
247

Płeć

men28%
women33%
Z maliny moroszki
10%
10%
Z borówki brusznicy
28%
33%
Z morwy czerwonej
34%
28%
Z czerwonej porzeczki
26%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakich owoców wytwarza się popularny szwedzki przysmak - dżem lingonsylt?
2030
33%

Szczegóły

Autor: Beronatar
Ilustracja: Double-M
Czytaj więcej: www.greencookies.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.