Z którym z tych państw Polska nigdy nie była w unii personalnej ?

Szwecja
Chorwacja
Czechy
była ze wszystkimi
Za pa­no­wa­nia Zygmunta III Wazy Polska była w unii ze Szwecja, za pa­no­wa­nia Bo­le­sła­wa Chro­bre­go, Wacława II i Wacława III z Cze­cha­mi. Na­to­miast tron Węgier i Chor­wa­cji od 1102 były po­łą­czo­ne. Polska dwu­krot­nie wcho­dzi­ła w unie z Węgrami za pa­no­wa­nia Ludwika Wę­gier­skie­go i Jadwigi oraz za Wła­dy­sła­wa War­neń­czy­ka.

Rozkład odpowiedzi

Szwecja
Chorwacja
Czechy
była ze wszystkimi
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
38%
0%
57%
21
flagWielka Brytania
10%
35%
5%
50%
20
flagNieznany
7%
47%
4%
40%
69
flagPolska
8%
49%
3%
38%
1137

Płeć

men38%
women34%
Szwecja
8%
6%
Chorwacja
49%
56%
Czechy
4%
2%
była ze wszystkimi
38%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z którym z tych państw Polska nigdy nie była w unii personalnej ?
1315
39%

Szczegóły

Autor: Markoni
Ilustracja: JJ Merelo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.