Za co w 1380 roku Wrocław został obłożony na 2 lata interdyktem, zakazem odprawiania mszy?

przez wszechobecny hazard
za legalizację prostytucji
za konfiskatę piwa
za odmowę dziesięciny
Wrocław posiadał książęcy przy­wi­lej mili piwnej, który stanowił lokalny monopol na ważenie i wyszynk piwa. W 1380 pa­choł­ko­wie miejscy eg­ze­kwu­jąc prawo skon­fi­sko­wa­li ka­no­ni­kom trans­port piwa ze Świd­ni­cy, co spro­wa­dzi­ło na miasto karę. In­ter­dyk­tu nie znie­sio­no nawet podczas wizyty króla Wacława IV, który urażony pozwolił miesz­cza­nom splą­dro­wać domy kleru.

Rozkład odpowiedzi

przez wszechobecny hazard
za legalizację prostytucji
za konfiskatę piwa
za odmowę dziesięciny
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
0%
7%
71%
21%
14
flagHolandia
0%
8%
50%
41%
12
flagNiemcy
10%
21%
46%
21%
28
flagPolska
5%
18%
44%
30%
3852
flagWielka Brytania
2%
17%
40%
37%
45
flagNieznany
5%
23%
37%
33%
655

Płeć

men36%
women44%
przez wszechobecny hazard
7%
4%
za legalizację prostytucji
22%
20%
za konfiskatę piwa
36%
44%
za odmowę dziesięciny
33%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Za co w 1380 roku Wrocław został obłożony na 2 lata interdyktem, zakazem odprawiania mszy?
4684
43%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.