Za wynalezienie jakiego przyrządu John Bardeen, Walter Houser Brattain oraz William Bradford Shockley otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki w 1956?

opornika
rezystora
światłowodu
tranzystora
Trój­e­lek­tro­do­wy (rzadko czte­ro­elek­tro­do­wy) pół­prze­wod­ni­ko­wy element elek­tro­nicz­ny, po­sia­da­ją­cy zdolność wzmac­nia­nia sygnału elek­trycz­ne­go. Pierw­szy­mi tran­zy­sto­ra­mi zbu­do­wa­ny­mi w Polsce były tran­zy­sto­ry ostrzowe TP1-TP3. Ze względu na nie­sta­bil­ność pa­ra­me­trów i nie­trwa­łość nie nadawały się one do prak­tycz­nych za­sto­so­wań.

Rozkład odpowiedzi

opornika
rezystora
światłowodu
tranzystora
odpowiedzi
flagHolandia
13%
6%
13%
66%
15
flagIndie
0%
23%
23%
53%
13
flagNiemcy
11%
16%
19%
52%
36
flagPolska
16%
21%
17%
44%
3716
flagNieznany
19%
26%
11%
41%
544
flagWielka Brytania
13%
20%
23%
38%
72
flagStany Zjednoczone
23%
19%
19%
38%
21

Płeć

men42%
women35%
opornika
18%
18%
rezystora
24%
24%
światłowodu
13%
21%
tranzystora
42%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Za wynalezienie jakiego przyrządu John Bardeen, Walter Houser Brattain oraz William Bradford Shockley otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki w 1956?
4330
44%

Szczegóły

Autor: Hanna Kaminska
Ilustracja: Dualmodem Bytton
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.