Zbiór potęgowy to:

zbiór wszystkich potęg wszystkich elemetów danego zbioru.
zbiór potęg kwadratowych wszystkich liczb pierwszych.
zbiór wszystkich podzbiorów danego zbioru.
zbiór wszystkich pierwiastków danej funkcji.
Zbiór potęgowy zbioru A to zbiór wszyst­kich pod­zbio­rów zbioru A. Nazwa pochodzi stąd, że liczba ele­men­tów zbioru po­tę­go­we­go to dwa do potęgi liczba ele­men­tów zbioru A. Dzięki temu faktowi w teorii mnogości używa się zbiorów po­tę­go­wych do kon­struk­cji coraz więk­szych nie­skoń­czo­no­ści.

Rozkład odpowiedzi

zbiór wszystkich potęg wszystkich elemetów danego zbioru.
zbiór potęg kwadratowych wszystkich liczb pierwszych.
zbiór wszystkich podzbiorów danego zbioru.
zbiór wszystkich pierwiastków danej funkcji.
odpowiedzi
flagHolandia
10%
40%
50%
0%
10
flagNiemcy
43%
6%
43%
6%
16
flagSzwecja
36%
5%
42%
15%
19
flagWielka Brytania
37%
25%
33%
4%
24
flagPolska
36%
21%
29%
11%
1055
flagNieznany
41%
17%
24%
16%
78

Płeć

men31%
women31%
zbiór wszystkich potęg wszystkich elemetów danego zbioru.
33%
44%
zbiór potęg kwadratowych wszystkich liczb pierwszych.
22%
13%
zbiór wszystkich podzbiorów danego zbioru.
31%
31%
zbiór wszystkich pierwiastków danej funkcji.
13%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Zbiór potęgowy to:
1259
30%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Chris de Kok
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.