Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

flag польский язык

Który z dużych narodów jako ostatni przybył i osiedlił się w Europie?
Polacy
Finowie
Węgrzy
Rumuni
Węgrzy przybyli do Europy prawdopodobnie z obszarów południowego Uralu. W latach 895/896, po stuleciach migracji, przekroczyli Karpaty i wkroczyli na obszary naddunajskie, słabo wtedy zaludnione przez ludy słowiańskie.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
8
Очень интересно!

flag немецкий язык

flag русский язык

flag украинский язык