Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

When did the Yiddish language develop?
around the 10th century
around the 14th century BC
in the 19th century
in 1913
Yiddish developed around the 10th century in southern Germany on the basis of a local German dialect. The Romance borrowings in it show that Jews who came to Germany used the Old French or Italian varieties.
Katarzyna Dąbrowska
0
исправить этот вопрос
3
Очень интересно!

flag польский язык

Kiedy powstał język Jidysz?
ok. X wieku
ok. XIV w. p.n.e.
w XIX wieku
w roku 1913
Jidysz powstał ok. X wieku w południowych Niemczech na bazie lokalnego niemieckiego dialektu. Istniejące w nim zapożyczenia romańskie świadczą o tym, że Żydzi przybyli do Niemiec posługiwali się odmianą starofrancuskiego lub włoskiego.
Konrad123
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag немецкий язык

flag русский язык

flag украинский язык