bg

Kró­lew­skie domy Europy 10 najtrudniejszych zagadek

Lista pytań oznaczonych «Królewskie domy Europy», na które najczęściej udzielane są błędne odpowiedzi
Quiz o władcach
Jak nazywała się rodzina, która rządziła w Mediolanie?
Medyceusze
Bragança
Sforzowie
Gonzagowie
Sforza – włoski ród arystokratyczny panujący w Księstwie Mediolanu.
globalquiz.org
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!
zagadki: Mediolan
Jak nazywała się dynastia rządząca Portugalią?
Bragança
Gonzagowie
Burbonowie
Wazowie
Bragança – portugalska dynastia królewska, panująca w latach 1640-1910 oraz w Brazylii od 1822 do 1889.
globalquiz.org
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!
zagadki o Portugalii
Gdzie rządziła rodzina Medyceuszy?
Neapol
Florencja
Mediolan
Wenecja
Medyceusze – florencki ród kupiecki i bankierski, od 1477 r. książęcy.
globalquiz.org
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!
zagadki: Florencja
Który kraj był rządzony przez Tudorów?
Anglia
Francja
Szkocja
Austria
Tudorowie, dynastia Tudorów – dynastia rządząca w Anglii w latach 1485–1603.
globalquiz.org
Popraw to pytanie
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!
zagadki o królach
Zagraj i zobacz więcej pytań
Quiz o władcach