Co jest symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego?

bóbr
łoś
batalion
wydra
Bie­brzań­ski Park Narodowy – jeden z 23 parków na­ro­do­wych Polski, utwo­rzo­ny 9 września 1993. Naj­więk­szy Park w Polsce o po­wierzch­ni 592,23 km², położony na terenach Kotliny Bie­brzań­skiej w wo­je­wódz­twie pod­la­skim. Siedziba Parku znajduje się w Osow­cu­-Twier­dzy, gmina Goniądz. W logo parku znaj­dzie­my ba­ta­lio­na, ptaka z rodziny be­ka­so­wa­ty­ch, którego prze­pięk­ne areny tokowe możemy po­dzi­wiać na bie­brzań­skich tor­fo­wi­skach.

Rozkład odpowiedzi

bóbr
łoś
batalion
wydra
odpowiedzi
flagPolska
23%
42%
25%
7%
321
flagNieznany
33%
50%
11%
5%
18

Płeć

men13%
women23%
bóbr
36%
26%
łoś
45%
42%
batalion
13%
23%
wydra
4%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co jest symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego?
369
24%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Frank Vassen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.