Co wytwarzano w mielerzach?

potaż
węgięl drzewny
dziegieć
spadź
Mielerze służyły w prze­szło­ści do wy­pa­la­nia węgla drzew­ne­go. Obecnie mielerze zostały za­stą­pio­ne różnego typu re­tor­ta­mi sta­lo­wy­mi. W po­rów­na­niu do pro­duk­cji wegla drzew­ne­go w re­tor­tach polowych lub prze­my­sło­wych pro­duk­cja w mie­ler­zach była znacznie mniej wydajna, a węgiel drzewny cha­rak­te­ry­zo­wał się niższą ja­ko­ścią.

Rozkład odpowiedzi

potaż
węgięl drzewny
dziegieć
spadź
odpowiedzi
flagNieznany
9%
48%
20%
22%
54
flagNiemcy
6%
46%
26%
20%
15
flagPolska
11%
44%
27%
16%
1082
flagWielka Brytania
9%
42%
23%
23%
21

Płeć

men43%
women44%
potaż
12%
7%
węgięl drzewny
43%
44%
dziegieć
26%
30%
spadź
16%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co wytwarzano w mielerzach?
1230
45%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Andrew Malone
Czytaj więcej: www.encyklopedialesna.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.