Dyrektywa siedliskowa wymienia typy europejskich siedlisk przyrodniczych, które są zagrożone wyginięciem w Europie i zobowiązuje państwa Unii Europejskiej do ich ochrony w obszarach Natura 2000. Co oznacza kod 91D0?

grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
kwaśne buczyny
bory i lasy bagienne
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
91D0 – bory i lasy bagienne (Vac­ci­nio uli­gi­no­si­-Be­tu­le­tum pu­be­scen­ti­s, Vaccinio uli­gi­no­si­-Pi­ne­tu­m, Pino mu­go­-Spha­gne­tu­m, Sphagno gir­gen­soh­nii­-Pi­ce­etum i brzo­zo­wo­-so­sno­we bagienne lasy bo­re­al­ne­).

Rozkład odpowiedzi

grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
kwaśne buczyny
bory i lasy bagienne
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
odpowiedzi
flagNieznany
0%
27%
72%
0%
11
flagPolska
17%
17%
39%
25%
509

Płeć

men36%
women42%
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
14%
9%
kwaśne buczyny
14%
12%
bory i lasy bagienne
36%
42%
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
33%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Dyrektywa siedliskowa wymienia typy europejskich siedlisk przyrodniczych, które są zagrożone wyginięciem w Europie i zobowiązuje państwa Unii Europejskiej do ich ochrony w obszarach Natura 2000. Co oznacza kod 91D0?
558
39%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Cat Burston
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.