Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?

Berlin Zachodni
22304
Berlin Wschodni
6134
obie części miały podobną ilość mieszkańców
1328
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
5463
Po zakończeniu II wojny światowej Berlin podzielony został na cztery stefy okupacyjne: radziecką, amerykańską, francuską i brytyjską. Potem trzy strefy aliantów zachodnich połączono razem tworząc Berlin Zachodni. Mający około 2 miliony mieszkańców Berlin Zachodni był największym miastem Niemiec w okresie zimnowojennym.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneBerlinEuropahistoriahistoria Europyhistoria NiemiecNiemcyZimna Wojna
Ilustracja: Roger Wollstadt