Gdzie z największym prawdopodobieństwem można znaleźć naturalne diamenty?

nieopodal wulkanu
w kopalni węgla
w kopalni srebra
na plaży
Choć diamenty są formą węgla, to ich wy­stę­po­wa­nie nie ma nic wspól­ne­go z po­kła­da­mi węgla ko­pal­ne­go. Do po­wsta­wa­nia dia­men­tów po­trzeb­ne jest nie­zwy­kle wysokie ci­śnie­nie i tem­pe­ra­tu­ra, dlatego tworzą się bardzo głęboko i wy­do­sta­ją na po­wierzch­nię z wy­bu­cha­mi wul­ka­nów.

Rozkład odpowiedzi

nieopodal wulkanu
w kopalni węgla
w kopalni srebra
na plaży
odpowiedzi
flagFrancja
72%
18%
4%
4%
22
flagHolandia
71%
13%
10%
5%
38
flagSzwecja
70%
23%
5%
0%
17
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
62%
25%
4%
8%
24
flagAustria
62%
25%
6%
6%
16
flagWłochy
60%
30%
4%
4%
23
flagFinlandia
60%
20%
20%
0%
15
flagNiemcy
58%
29%
7%
4%
126
flagRosja
57%
36%
0%
5%
19
flagPolska
55%
31%
7%
5%
10249
flagNorwegia
53%
38%
7%
0%
13
flagWielka Brytania
51%
33%
6%
8%
193
flagStany Zjednoczone
48%
37%
5%
7%
153
flagUkraina
47%
47%
4%
0%
23
flagKanada
46%
46%
0%
6%
15
flagNieznany
45%
44%
3%
5%
493
flagIrlandia
42%
53%
3%
0%
28
flagCzechy
42%
50%
7%
0%
14
flagIndie
41%
39%
4%
14%
41
flagHiszpania
27%
45%
9%
18%
11

Płeć

men52%
women52%
nieopodal wulkanu
52%
52%
w kopalni węgla
34%
36%
w kopalni srebra
5%
6%
na plaży
7%
4%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Jared Tarbell
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.