Gdzie zginął Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima w dniu 12 czerwca 1428 roku?

pod Golubacem
1115
pod Gołabcem
1264
pod Starym Wielisławiem
820
pod Golupacem
851
Jako dowódca oddziałów najemnych uczestniczył w wyprawie Zygmunta Luksemburskiego na Turków w 1428 i osłaniał odwrót władcy z pola walki pod Golubacem (Gołąbcem); Zygmunt posłał łódź dla Zawiszy i nakazał mu w nią wsiąść. Rycerz postanowił pozostać ze swoimi towarzyszami na polu bitewnym. Odsyłając łódź ruszył z dwoma pieszymi przeciw wojsku tureckiemu. Został otoczony przez wroga i wzięty do tureckiej niewoli. Jak mówi legenda, przyczyną śmierci Zawiszy był konflikt między dwoma janczarami o to, czyim jeńcem był Zawisza. Podczas kłótni jeden z nich wyciągnął jatagan i obciął Zawiszy głowę.
popraw to pytanie
gladiusverus
zasięg: raczej specyficzne dla językahistoriahistoria Polskiśredniowieczewojny