Który z cesarzy ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego chciał utworzyć "Unię Europejską" czyli zwane przez niego cesarstwo uniwersalistyczne ?

Otton III
4305
Fryderyk I Barbarossa
758
Otton II
1595
Henryk II Święty
417
Otton III dążył do ustanowienia w Rzymie swojej cesarskiej stolicy i budowy uniwersalnej władzy cesarskiej na wzór antycznego imperium rzymskiego.W 1000 roku, przy okazji pielgrzymki do grobu świętego Wojciecha, chcąc również pozyskać Bolesława Chrobrego do swych idei cesarstwa uniwersalistycznego, przybył do Gniezna.
popraw to pytanie
popek
zasięg: raczej globalnehistoriahistoria Niemiechistoria PolskiNiemcyśredniowiecze