Jak nazywa się stan Indii, do 1975 roku formalnie niezależne państwo, którego ostatnimi władcami byli Palden Thondup Namgyal i jego amerykańska żona Hope Cooke ?

Kaszmir
Bhutan
Sikkim
Assam
Nie­pod­le­gły for­mal­nie Sikkim rządzony przez królów z dynastii Na­mgja­ló­w, ty­tu­łu­ją­cych się "boskimi wład­ca­mi" był w ostat­nich latach swego ist­nie­nia fak­tycz­nie rodzajem pro­tek­to­ra­tu Indii. Indie w końcu przejęły Sikkim, kiedy z nie­po­ko­jem zaczęły po­strze­gać mał­żeń­stwo króla z Ame­ry­kan­ką jako rodzaj po­li­tycz­ne­go wyboru. Na fo­to­gra­fii ame­ry­kań­ska królowa Sikkimu.

Rozkład odpowiedzi

Kaszmir
Bhutan
Sikkim
Assam
odpowiedzi
flagNieznany
35%
25%
25%
15%
20
flagPolska
34%
28%
23%
12%
260

Płeć

men26%
women19%
Kaszmir
41%
36%
Bhutan
20%
34%
Sikkim
26%
19%
Assam
11%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się stan Indii, do 1975 roku formalnie niezależne państwo, którego ostatnimi władcami byli Palden Thondup Namgyal i jego amerykańska żona Hope Cooke ?
307
25%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Hope Cooke
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.